Lokakarya Pedoman Kajian Strategis merupakan salah satu Rekomendasi Musyawarah Besar XXXI HIMAHI FISIP UNHAS untuk membahas pedoman pelaksanaan kajian strategis HIMAHI FISIP UNHAS selama satu periode kepengurusan, hal ini dijadikan petunjuk pelaksanaan kajian agar dapat lebih sistematis dan terarah. Dalam mewujudkan kegiatan ini beberapa anggota HIMAHI FISIP UNHAS, baik itu dari pengurus dan warga menjadi tim mandataris. Jumlah tim perumus ialah 6 orang yaitu Muhammad Fajar Nur, Bayu Irsyada Pratama, Asrul Azwar Irfan, Rezki Ameliyah Arief, dan Rahmadani.

Lama waktu perumusan ini yaitu 1 bulan 2 minggu, dan pada tanggal 20 Februari diadakan forum lokakarya pedoman kajian strategis. Dalam perumusan, kepengurusan pun ikut membantu, baik dari segi sumbangsih ide maupun turut serta dalam pembagian perumusan materi-materi yang akan di masukkan ke dalam pedoman dalam beberapa komisi, sehingga waktunya lebih efektif.

Selama forum dilaksanakan Rasmah Rajab, Rezki Ameliyah Arief dan Muh.Rizky Hikmatullah Idrus menjadi presidium sidang dalam forum ini. Forum ini dilaksanakan selama satu minggu yaitu dari tanggal 20-26 Februari 2016. Namun, dalam berjalannya forum, kuantitas dari seluruh elemen HIMAHI FISIP UNHAS dalam ber-forum minim, sehingga ketika membahas dalam forum cenderung kekurangan ide-ide yang muncul dan menyebabkan forum berjalan lambat. Usaha-usaha pun telah dilakukan dalam menginisiasi, baik itu warga maupun alumni untuk sama-sama berkumpul membahas pedoman, baik itu dalam forum dan di luar forum sehingga dalam pelaksanannya forum ini berlangusng hingga tanggal 2 Maret 2017. Hasil akhir dari draft yang dipaparkan pun disepakati. Sehingga, ditetapkanlah pedoman kajian strategis HIMAHI FISIP UNHAS yang akan digunakan kepengurusan kedepannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *